Implantologija

Dentalni implantati su danas najsavremeniji način rješavanja nedostatka jednog ili više zuba. Usled gubitka zuba dolazi i do resorpcije viličnih kostiju a dentalni implantati su najfunkcionalniji način da tu vrstu problema usporimo. Sva protetska rješenja na dentalnim implantatima su najudobnija rješenja za Vas i najsličnija su prirodnim zubima i samim tim predstavljaju vrhunac u stomatologiji.
Da biste izbjegli brušenje potpuno zdravih zuba za izradu mosta i riješili nedostatak nekog susjednog zuba najprirodniji nacin je ugradnja implantata na mjesto nedostajućeg zuba. Takođe, ukoliko nosite proteze i želite zauvijek da se riješite mobilnih nadoknada onda su implantati za Vas najbolje i jedino rješenje.
Ugradnja dentalnih implantata je intervencija koja se izvodi u lokalnoj anesteziji (kao za vađenje zuba). Može da traje od 15 minuta do 2 h zavisno od broja implantata koji se ugrađuju.

Vrlo često zbog pomenute resorpcije kosti potrebno je uz samu ugradnju implantata raditi procedure augmentacije tj. povećanja kosti. Ukoliko i ne postoje idealni uslovi, ovim metodama je omogućeno da se stvore neophodne osnove da bi mogao da se ugradi dentalni implantat. To su metode ugradnje vještačke kosti zajedno sa PRF i PRP metodama.
Posjedujemo sertifikate za ugradnju renomiranih Straumann dentalnih implantata koji su danas jedni od najkvalitetnijih na tržištu. Za svaki ugrađeni implantat dobijate potvrdu kvaliteta i internacionalni pasoš implantata sa brojem i vrstom ugrađenog implantata što ima prepoznatljivost u cijelom svijetu.

Od čega se sastoje implantati?
Dentalni implantati se sastoje iz tri dijela:
• Implantat-korijenski dio zuba koji se postavlja u kosti vilica
• Abatment(suprastruktura) koji se ušrafljuje u implantat i služi i kao nosač krunice
• Krunica koja se izrađuje prema jedinstvenom otisku, postavlja se na suprastrukturu cementiranjem ili šrafljenjem
Dentalni implantati su izrađeni od titanijuma tj. materijala koji je potpuno biokompatibilan sa viličnim kostima tako da je mogućnost netolerancije, alergijske reakcije i odbacivanja implantata iz tih razloga svedena na minimum ili praktično ne postoji.
Ipak u nekim situacijama moze doći do ranog obacivanja implantata (u periodu 3 do 4 nedelje nakon ugradnje) a koje je najčešće vezana za opšte stanje zdravlja, pušenje koje u je velikom omjeru najlošiji faktor koji utiče na vijek implantata. U manjoj mjeri na to može da utiče i hirurška tehnika, iako se ispoštuje kompletna procedura. Ukoliko dođe do ranog odbacivanja implantata hirurška procedura se ponavlja bez dodatnih finansijskih troškova, osim što produžava period do dobijanja konačnog rada.

Protetski radovi na implantatima
Postoje sljedeće opcije:
• krunice i mostovi (bezmetalna keramika i metalokeramika)
• ALL on 4
• mobilne nadoknade nošene implantatima
Krunice i mostovi (bezmetalna keramika i metalokeramika)
Krunice i mostovi na implantatima su protetske nadoknade uz pomoć kojh nadoknađujemo krunični dio zuba a postavljaju se cementiranjem ili šrafljenjem na implantat. Koriste se za nadoknađivanje jednog ili više nedostajućih zuba (krezubost) ili cijelog zubnog niza i sanaciju bezubosti ukoliko postoji očuvan rezidualni alveolarni greben a nakon hirurške ugradnje implantata.
All on 4
ALL on 4 je koncept koji podrazumijeva ugradnju 4 implantata i mobilnu nadoknadu od keramike koja se ušrafljuje na implantate, te nadoknađuje nedostajuće zube i alveolarni greben koji je resorbovan kao posljedica davno izvađenih zuba. U slučajevima gdje nema dovoljno anatomskih uslova za veći broj implantata koncept all on 4 je odlično rješenje da odbacite akrilatne proteze i dobijete funkcionalno mnogo udobnije i naprednije rješenje.
Mobilne nadoknade nošene implantatima
Ukoliko se odlučite na manji broj implantata u rješavanju bezubosti ili ukoliko anatomski uslovi ne dozvoljavaju veći broj implantata tada mozemo ugraditi 2 ili 4 implantata kao osnovu za nošenje i prihvatanje mobilne nadoknade (totalne akrilatne proteze,skeletirane proteze…) čime dobijamo stabilnost i bolju retenciju tj. držanje nadoknade a samim tim puno bolji kvalitet života sa mobilnim nadoknadama.

Proteza na implantima
Garancije
Mnogi pacijenti nas pitaju za garanciju. Proizvođač implantata daje doživotnu garanciju na pucanje implantata koje je jako rijetko zabilježeno u praksi. Na period opstanka implantata utiču opšte stanje zdravlja, održavanje oralne higijene koje je nezaobilazan faktor da bi implantati trajali i imali svoju funkciju. Ukoliko se ne vodi računa o oralnoj higijeni vijek trajanja implantata se smanjuje jer može doći do upala desni i resorpcije kosti te gubitka implanta, kao što je to slučaj i sa gubitkom prirodnih zuba. Takođe, da bi to prevenirali pored redovnog održavanja oralne higijene neophodne su redovne kontrole kako bismo, ukoliko se ukaže problem mogli na vrijeme reagovati i samim tim produžiti vijek trajanja implantata.
Procedura
Ukoliko terapijski odabir bude implantologija procedura je sledeća:
• Detaljan protetski i oralnohirurški pregled sa anamnezom
• Digitalni OPT i 3D snimci vilica
• Detaljno upoznavanje sa planom terapije, potrebnim procedurama i situacijama u Vašem slučaju, dogovor za proceduru
• Izvođenje intervencije implantacije
• Kontrola za 24 h
• Nakon najranije 2 do 3 mjeseca a najkasnije do 9 mjeseci izrada protetskog rada na implantatima
• Kontrole svakih 6 do 12 mjeseci zavisno od slučaja

Ispod možete pogledati kako vilica izgleda prije i poslije ugradnje implantata, kao i u toku procedure.

Pacijenti iz inostranstva
Ukoliko dolazite iz inostranstva proces ugradnje implantata i izrade se vrši u okviru dva dolaska. Prvi dolazak je sam čin hirurške ugradnje implantata tj. zamjenika za zubni korijen, kada je neohodno da ste tu 2 do 7 dana. Drugi dolazak je izrada protetskog rada i opterećivanje implantata, nakon najranije 2 a najkasnije do 9 mjeseci dok traje proces osteointegracije, odnosno uspostavljanja veze implant-Vaša kost. Tada se postavlja abatment tj. suprastruktura koja se ušrafljuje u sam implant, te izrađuje krunica (metalokeramička ili bezmetalna). Za taj dio nam je potrebno 7 do 10 dana.
Navedeni rokovi su uobičajena procedura ali mogu postojati odstupanja kod određenih slučajeva zavisno od situacije u ustima pacijenta i veličine rada. U periodu između ugradnje i perioda izrade protetskog dijela postoje privremena rješenja koja mozete nositi da bismo obezbijedili osnovne funkcije do defintivnog završetka terapije, koja se rade individualno zavisno od slučaja.

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com