Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih tkiva usne šupljine uz pomoć protetskih nadoknada (krunice, mostovi, proteze itd.). Stomatološka protetika zauzima jedan od užih fokusa našeg rada i ono po čemu se posebno izdvajamo je što je naša ambulanta jedna od rijetkih u regionu sa specijalističkim pristupom, zahvaljujući predanom radu naše dr Ruzice Bijelić-Cigan, specijaliste stomatološke protetike, koja je vlasnik Ustanove.
U našoj ustanovi, protetika podrazumijeva sledeće usluge:
• rekonstrukcija i nadoknada nedostajućih zuba i resorbovanog alveolarnog grebena
• rekonstrukcija okluzije i narušenih međuviličnih odnosa
• rekonstrukcija estetskog karaktera
• dijagnoza i terapija poremećaja viličnog zgloba
• protetska rekonstrukcija defekata oralne i maksilofacijalne regije

Prije izrade protetskih radova neophodna je detaljna priprema slučaja koju obavljamo timski, jer kvalitetna protetika ne može da se uradi bez dobre polazne osnove:
• detaljna anamneza, upitnik o stanju zdravlja, priprema pacijenta, informisanje o svim terapijskim mogućnostima, saglasnost pacijenta za sprovođenje procedure
• predprotetska priprema (sanacija stanja u usnoj šupljini)
• fotografisanje, uzimanje situacionih modela za analizu i izradu privremenih krunica
• izrada nadoknade
• predaja nadoknade sa svim uputstvima o korištenju i dogovor za kontrolne preglede

Sa ponosom ističemo da posjedujemo poslovno-tehničku saradnju sa renomiranom zubotehničkom laboratorijom Fulldent doo Banja Luka, koja posjeduje međunarodne ISO sertifikate o kontroli kvaliteta ISO 9001:2008, tako da naši radovi su urađeni po standardima koje zahtijeva savremena stomatologija od materijala poslednje generacije, kao i mašinama i procedurama koje su potpuno digitalizovane te se time preciznost i kvalitet podiže na visok nivo. Više na www.fulldent.ba
Fiksna protetika
Podrazumijeva izradu krunica, mostova, keramičkih ljuspica, inlej, onlej, overlej i merilend mostova.
Krunice se izrađuju od bezmetalne keramike i metalokeramike. Bezmetalne krunice su danas najsavremenije fiksne nadoknade koje se postavljaju na brušene zube ili implantate. Postoje različite vrste bezmetalnih krunica a u zavisnosti od Vašeg slučaja predlažemo izradu cirkonijum ili IPS E. Max krunica. Krunice i mostovi mogu da se izrađuju od cirkonijuma i zahvaljujući napretku materijala danas ne postoje ograničenja u pogledu veličina rada jer i veći rasponi mostova mogu uspješno da se rade od ovog visokoetetskog materijala. On zadovoljava sve aspekte čvrstoće, tvrdoće i pruža nam visoke estetske mogućnosti. Cirkonijum takođe omogućava da potpunokeramičkim fiksnim radom snabdijemo zube koji imaju prebojenja, livene nadogradnje, alagamske ispune, zahvaljujući sposobnostima materijala da neutrališemo takve zatečene situacije. Takođe postojanje i translucentnog cirkonijuma danas daje savršen estetski rezultat. Izrada ovih krunica je potpuno digitalizovana CAD –CAM tehnologija, te time govorimo o visokoj preciznosti rada. Biokomatibilnost ovih materijala sa tkivima zuba i desnima je odlična, tako da dobijamo osim izuzetne estetike i odličan prirodni efekat , toleranciju i lakoću nošenja nadoknade.

Keramičke fasete (ljuspice, veeners) izrađujemo kada želimo da postignemo visokoestetsku rekonstrukciju zuba a da izbjegnemo veća brušenja. Ove nadoknade predstavljaju miniinvazivne nadoknade koje daju savršen estetski rezultat. Izradjuju se isključivo od bezmetalne keramike i omogućavaju da sa njima riješimo problem oblika, veličine, razmaka između zuba, ujednačimo zubni niz.
Inlej, onlej,overlej i merilend su nadoknade od bezmetalne keramike koje se rade da bismo riješili veće defekte zuba koje se ne mogu riješiti konzervativnom sanacijom tj, plombama, već ih izrađujemo od keramike i time dobijamo odličnu čvrstoću i estetiku te se one cementiraju u preparisan i pripremljen zub/e.
Privremene krune su redovan dio procedure u našoj Ustanovi u najvećem broju slučajeva i podrazumijevaju opskrbu brušenih zuba privremenim radom do trenutka dobijanja nove nadoknade, tako da nakon brušenja pacijent izlazi iz ambulante u najvećem broju slučajeva sa privremenim krunama kao da nije izbušen. Time period izrade rada pokrivamo vrlo udobnim rješenjem i trauma nastalu brušenjem svodimo na minium. Privremene krune mogu biti: direktno ili indirektno izrađene od kompozitnih materijala, kao i digitalno uradjene CAD-CAM sistemom koje koristimo kada privremene krune imaju terapijsku ulogu na nešto duši period.Vrsta privremenih krunica je individualna i zavisi od situacije i mogućnosti u ustima i želje pacijenta.
Kombinovani radovi
Vrlo često smo u prilici da izrađujemo kombinovane radove, kada nemamo dovoljno zuba u bočnoj zoni da bi bili nosači mosta ili kada je njihov raspored takav da ne postoji mogućnost da se napravi fiksni rad. Tada vršimo izradu fiksne i mobilne nadoknade koje su povezane specijalnim vezama tj. sistemima koji su nevidljivi izvana a koje zamjenjuju vidljive kukice i kao takve daju odličnu mogućnost prenošenja sile i dugotrajnosti nadoknade. Udobnost ovakvih nadoknada je odlična jer su to nadoknade koje se poslije fiksnih nadoknada tj mostova najbolje podnose I praktično nema problema sa navikavanjem pacijenata na iste.
Mobilna protetika
Mobilna protetika predstavlja nadoknade koje rješavaju bezubost ili krezubost pacijenta a skidaju se prilikom odrzavanja oralne higijene. Tu spadaju totalne akrilatne proteze, parcijalne akrilatne proteze, parcijalne skeletirane proteze (metalna i od biodentaplasta), kao i breflex fleksibilne parcijalne proteze.
Protetski radovi na implantatima
Pročitajte ovdje.
Udlage (splintovi) su nadoknade koje izrađujemo u sledećim slučajevima:
• u sklopu okluzalne terapije kod poremećaja viličnog zgloba
• udlage kod bruksizma
• zaštitne udlage kod sportista “Play Safe”

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com