Ortopedija vilica

ORTOPEDIJA VILICA ili ortodoncija je oblast stomatologije koja se bavi otkrivanjem i ispravljanjem nepravilnosti u položaju zuba i vilica kod djece i odraslih. Ovom oblasti stomatologije bavi se specijalista ortopedije vilica – ortodont sa kojim imamo poslovnu saradnju i pruzamo širtok spektar usluga iz ove oblasti.

Ortodontska terapija je važna ne samo zbog estetike već i zbog pravilne funkcije žvakanja, očuvanja okluzije i međuviličnih odnosa. Osim toga, zubi koji su u nepravilnom položaju podložniji su karijesu kao i oboljenjima potpornog aparata zuba tzv. parodontozi, te je samim tim njihov vijek kraći. Ortodontska terapija je jako važna i najbolje da se obavi u ranijem periodu tj. dok postoji rast i razvoj vilica kada se može brže i lakše uticati na nepravilnosti.
Vrlo često se ortodontska terapija vrši kao pripremna terapija u sklopu protetske /implantološke terapije kada imamo multidisciplinaran pristup problemu a sve u cilju kvalitetnog rješenja Vašeg problema.
Svaki pacijent je individualan i prije ulaska u terapiju svakom pacijentu se radi detaljna analiza i dijagnostika anomalije što podrazumijeva rendgenska snimanja, mjerenja, otiskivanja i izradu situacionih modela vilica, te simulaciju okluzije. Da bi se pristupilo ortodonstkoj terapiji pored analize osnovni uslov je da svi zubi popravljeni tj.potpuno sanirano stanje u ustima.

Anomalije
Nepravilnosti u položaju I obliku zuba mogu biti nasledne I stečene. Nasledne anomalije su one koje su genetski predodređene i prenose se sa roditelja i predaka a mogu biti i urodjene (razne vrste anomalija I
rascijepa).
Stečene nepravilnosti su one koje su nastale dejstvom loših navlaka u djetinjstvu (disanje na usta, sisanje palca, tiskanje jezika I sl..), kao I prijevremeni gubitak mliječnih zuba ili kasni gubitak stalnih zuba mogu biti uzrok gubitka prostora za uredno nicanje stalnih zuba sto ima za posledicu razne vrste tjeskoba I okluzalnih poremećaja. Takođe sve veća je prisutnost anodoncije tj. izostanka formiranja I nicanja zametaka stalnih zuba itd. što govori da su ortodonske anomalije vrlo prisutne I danas sve više u porastu zbog savremenog načina zivota i ishrane.
Ortodontska terapija
Ortodontska terapija moze se sprovoditi upotrebom MOBILNIH I FIKSNIH APARATA. Izbor I vrsta terapije zavisi od vrste poremećaja kao I starosti pacijenta.
MOBILNI APARATI podrazumijevaju izradu mobilnih pokretnih aparata koji se obično nose u ranom djetinjstvu te se utiče na nepravilnosti u fazi intenzivnog rasta I razvoja vilica. Mobilni aparati imaju dosta pozitivnih učinaka ali I dosta ograničavajucih mogućnosti što ovisi od dobi pacijenta kao i vrste poremećaja.
FIKSNI APARATI se sastoje iz bravica, žicanih lukova I gumica koji se postavljaju na zube I djeluju na svaki zub pojedinačno te dovode do pomijeranja zuba u željenim pravcima čime utiču na korekciju prisutne anomalije. Nakon skidanja ortodontskih aparata nose se retencioni aparati a dužina nošenja zavisi od vrste korigovane anomalije kao I perioda nošenja aparata.
Vrste aparata:
1. mobilni aparati
2. fiksni aparati (metalne, estetske, samoligirajuce bravice)
3. M Blok
4. aparat za razdvajanje nepčanog šava
5. Aligner
6. Retenciona folija

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com