Andrea Topić

Rođena 1983. godine u Sarajevu. Zavrsila Medicinski fakultet smjer stomatologija u Banja Luci 2013. godine. Zaposlena u Dub-Dentu od 2016. godine. Udata, majka jednog djeteta.

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com