Danka Lazić

Rođena 1985. godine u Banja Luci. Završila Medicinski fakultet smjer stomatologija u Banja Luci 2011. godine. U Dub-Dentu zaposlena od 2014. godine. Majka jednog djeteta.

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com