Neda Šehovac-Grubač

Rođena 1980. godine u Sarajevu. Završila Stomatološki fakultet u Foči 2005.godine. U Dub-Dentu zaposlena od 2012. godine. Udata, majka dvoje djece.

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com