Rođena 1988. godine. Završila Medicinsku školu, opšti smjer u Prijedoru, a potom diplomirala na Višoj medicinskoj školi, takodje opšti smjer u Prijedoru 2009. godine. U Dub-Dentu zaposlena od 2016. godine. Majka jednog djeteta.

Jevrejska 69,

Banja Luka

Mirkovac bb,

Kozarska Dubica

Kontakt telefon

Banja Luka: (+387)51/264-140
Kozarska Dubica: (+387)52/439-393

Email

info@dub-dent.com